Fælles turneringsbetingelser for de 3 matcher

Bone’s Stygge Krumpen Hjørring

Hotel Phønix Brønderslev junior Open

Jægerspris Open Aalborg

Turneringsbetingelser for alle turneringerne 2020

Matchform: Turneringerne afvikles som slagspil scratch. Der er intet cut. Turneringen afvikles over 36 huller.
Drenge spiller fra hvid tee.
Piger spiller fra blå/gul tee.
Turneringerne er tællende til Krumpen Open – WAGR certified (se krumpenopen.dk)
Rækker: Turneringerne afvikles i en drengerække og en pigerække.
Ved overtegning udgår højeste handicap.
Alder: Turneringerne er åbne for alle juniorer og ynglinge som opfylder DGU’s aldersgrænse for juniorer og ynglinge
Drenge og piger født 1996 eller senere (U 25)
Handicap begrænsning: Deltagere skal have et EGA handicap ved tilmeldingsfristens udløb.
Drenge: handicap ikke højere end 15
Piger: handicap ikke højere end 24
Deltager antal: Der kan højst deltage 72 spillere + 6 wildcard = 78 spillere ialt.
Der er fortrinsret for deltagere, der er tilmeldt alle tre turneringer under Krumpen Open.
Ved flere tilmeldte udgår højeste handicap.
Forbehold for at fylde op til max. 78 spillere. Den arrangerende Golfklub forbeholder sig ret til at uddele 6 wildcards
Tilmelding: Via Krumpenopen.dk eller Golfbox senest d. 23. juni kl. 12.
Afbud: Ved afbud efter offentliggørelse af startlisten vil der blive opkrævet fuld turneringsfee.Afbud pga. sygdom m.m. kan ske til arrangerende golfklub.
Startorden: Der spilles så vidt muligt 3-bolde. Startlister offentliggøres på Golfbox fredag den 26. juni og ved opslag i de enkelte klubber.
Scorekort: Afhentes i klubhuset senest 30. min. før start.
Turneringsafgift: Turneringsafgift kr. 400,- pr. person dækker deltagelse i turneringen og frokost inkl. sodavand på spilledagen. Faktura sendes til klubberne efter turneringens afslutning.
For sen ankomst: Mødetid ved 1. teested 10 min. før den fastsatte starttid.  Ved senere  ankomst men inden 5 minutter før den fastsatte starttid idømmes spilleren 2 straffeslag. Senere ankomst medfører diskvalifikation.
Udeblivelse: Udeblivelse uden grund vil blive indrapporteret til hjemmeklub og DGU. Turneringsafgift vil blive opkrævet med fuldt beløb.
Prøvespil: Deltagerne kan spille et greenfee frit spil på banen på en hverdag i ugen inden turneringen. Bookes via golfbox.
Afstandsmålere: For alt spil er det gældende, at en spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med Regel 14-3 og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
Mobiltelefon, Golfudstyr mv: Mobiltelefoner må benyttes. Der skal bruges godkendte golfbolde og drivere i henhold til lister fra R&A (www.randa.org). Overtrædelse medfører diskvalifikation.
Golfcars: Persontransporterende vogne må ikke benyttes. Overtrædelse medfører diskvalifikation.
Caddie: Deltagerne må ikke benytte caddie. Overtrædelse medfører diskvalifikation. Dispensation kan efter ansøgning meldes i særlige tilfælde.
Lige resultat: Præmieoverrækkelse: Hvis to eller flere spiller på 1.pladsen har samme score, spilles omspil på et hul. Omspillet gentages (sudden death) indtil der er fundet en vinder. Øvrige præmiepladser efter den matematiske metode.Ved lige scores udover 1.pladsen deles ranglistepoint. Præmieoverrækkelse finder sted efter sidste bold og evt. omspil er færdig. Præmie kræver tilstedeværelse ellers videregives præmie til efterfølgende. Der forventes præmieoverrækkelse mellem kl. 19.30 og 20.00.